Erfarenhet och engagemang som vinner förtroende

 

Agrev – Alex Grüners Revisionsbyrå AB – startades 1990. Genom årtiondena har kundlistan fyllts med små och medelstora företag som vi bistår med ekonomisk rådgivning, redovisning, revision och relaterade tjänster. Verksamheten bedrivs idag med Alex Grüner och Anki Lindvall som auktoriserade revisorer, tillsammans med våra kunniga medarbetare.

Som ekonomiska rådgivare fungerar vi som bollplank i arbetsprocessen. Vi intar en lyssnande roll med stort förtroende från kunden, därigenom vinner vi nya insikter och når bättre resultat. Med bred kompetens och stort personligt engagemang, lång erfarenhet, tillgänglighet och integritet arbetar vi sedan aktivt för att bidra till kundens utveckling och lönsamhet.

Agrev lyder sedan länge under branschorganisationen FAR:s kvalitetskontroll. I de tjänster vi erbjuder ingår även vårt etablerade nätverk av skattekonsulter och jurister.

Välj den eller de tjänster som är bäst lämpade för er verksamhet

Agrev erbjuder ett komplett utbud tjänster inom ekonomisk rådgivning, redovisning och revision. Många företag väljer oss som leverantör. Det går också bra att välja ut önskade specialisttjänster och komponera kundanpassade lösningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Att ta ekonomifunktionen i ett företag från en passiv ordning-och-reda-roll i sista ledet, till en aktiv och engagerad roll i första ledet, gör stor skillnad för utveckling, tillväxt och lönsamhet. Våra tjänster inom ekonomisk rådgivning innefattar bland annat…

 • Ägarfrågor
 • Företagets lönsamhet
 • Organisationsförändringar
 • Generationsskiften
 • Företagsöverlåtelser
 • Skattefrågor
 • Kris och obestånd
 • Affärsavtal
 • Juridisk rådgivning
 • Fusioner

Den löpande redovisningen i ett företag är ett konstant arbete som ställer krav på smidiga arbetssätt, tidseffektivitet, riktighet och återrapportering m.m. Vi hjälper er att etablera arbetsgången så att den passar just er på bästa sätt.

 • Reskontrabokföring
 • Löpande redovisning
 • Periodbokslut
 • Bokslutsrapportering
 • Lönehantering
 • Deklarationer
 • Arbetsgivaravgifter
 • Personalskatt
 • Moms och Intrastat
 • Myndighetsrapporter

För alla företag finns legala krav på årsbokslut eller årsredovisning. Men detta är inte bara ett avslut för redovisningsarbetet, utan även ett avgörande underlag för kreditbedömningar av företaget och planering för kommande redovisningsår. Kontakta Agrev för en lösning som passar era behov.

 • Fastställande av bolags resultat och ställning
 • Offentlig dokumentation
 • Underlag för kreditbedömningar
 • Grund för bolags skatteberäkningar
 • Resultatplanering, löpande/årsskifte

Revision är frivilligt för de minsta bolagen, men de flesta väljer ändå för säkerhets skull att anlita våra tjänster. Oberoende revision ger en trygghet i relation till företagets alla intressenter – ägare, kunder, leverantörer m.m. Och minimerad risk betyder ofta högre lönsamhet. Agrev är auktoriserade revisionskonsulter.

Förutom revision av auktoriserad revisor kan bestyrkande göras av specifika förhållanden inom ett företag. Normalt mynnar granskningen ut i ett intyg som endast är avsett för det beställande företaget eller dess intresssent. Kontakta oss så berättar vi mer.

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi bistå i de allra flesta frågor, exempelvis bolagsbildning, eller avslutande rapportering och vidareförmedling för snabblikvidation. Vid en bolagsförsäljning innebär snabblikvidation att säljaren erhåller betalning inom ett par dagar efter slutlig rapportering.

 • Bolagsbildning och registrering
 • Likvidationer

Backav. 23
214 32 Malmö

info@agrev.se
040 - 80100

Alex Grüner
Auktoriserad revisor

alex@agrev.se
040-80101

Anki Lindvall
Auktoriserad revisor

anki@agrev.se
040-80103

Kontakta oss

Tack!

Ditt meddelande är skickat.